Branddetectie

peter van de burgt, beveiliging, bmi2011

Brand & ontruimingsinstallatie

In sommige gevallen zal conform het bouwbesluit 2012 er een brandmeld-/ontruimingsinstallatie geëist kunnen worden in een gebouw. Dit zal geëist worden door het bevoegd gezag, meestal de gemeente, wanneer u een nieuw gebouw gaat bouwen of wanneer de brandweer in opdracht van de gemeente een inspectie heeft verricht. Dit is afhankelijk van meerdere factoren en we begrijpen dat wanneer er van u geëist wordt dit in orde te maken dat u niet direct weet waar te moeten beginnen.
Welvaarts is KIWA/NCP erkend branddetectie bedrijf en kan u daarbij ontzorgen. Zo kunnen we u begeleiden en aangeven wat er aan maatregelen op het gebied van branddetectie en ontruimingsalarmering noodzakelijk zal zijn. We kunnen het Programma van Eisen voor u verzorgen, de brandmeld-/ontruimingsinstallatie ontwerpen en ook installeren die aan alle noodzakelijke eisen, normen en regelgeving voldoet. En uiteindelijk kunnen we ook, mocht dit geëist worden, deze installatie voor u certificeren.
Onze installaties worden uitsluiten door specialisten die daarvoor zijn opgeleid en de noodzakelijke diploma’s bezitten geïnstalleerd.

Mogelijkheden

Ook na de oplevering zorgt ons deskundig personeel voor het op peil houden van het systeem. Ook hiervoor heeft Welvaarts zijn erkenning KIWA/NCP Erkend Onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties.
In de loop der jaren hebben wij veel ervaring opgebouwd in de zorgsector, zoals diverse woonzorgcentra; maar ook scholen, gemeentehuizen en diverse soorten kantoor- en bedrijfsgebouwen, cafés, feestzalen enz. zijn door ons voorzien van een gecertificeerde brandmeldinstallatie. Veiligheid voor alles: brandmeldinstallaties, ontruimingssystemen, noodverlichting enz.: uw veiligheid, onze zorg.

Erkenning BMI 2011:

De BMI2011 is nu gesplitst in 3 delen. Als bedrijf kun je erkend zijn om te mogen installeren, leveren en onderhouden.

Wij zijn gecertificeerd voor het totale pakket . Voor het verkrijgen van deze erkenningen zijn er enkele dagen vooraf gegaan met een bezoek door een auditeur bij ons bedrijf en daarnaast het inspecteren van 4 installaties op locaties.  Daarnaast is er geïnvesteerd in kennis zodat er voldoende mensen binnen Welvaarts de noodzakelijke diploma’s  hebben als projecteringsdeskundige, onderhoudsdeskundige en installatie deskundige brandmeldinstallaties. Ook hebben we voor de nieuwe regeling nieuwe procedures moeten maken en handboeken.

Welvaarts is erkend voor:

BMI2011 Leveren en installeren van Brandmeldinstallaties

BMI2011 Onderhouden van Brandmeldinstallaties

Peter van der Burgt

Manager beveiliging

bmi2011